MikroTik обучения

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) курс обхваща основните функции на RouterOS в жични и безжични мрежи. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. Успешно MTCNA сертифициране се изисква за полагане на изпит за инженерните нива.
Предварителни изисквания за курс MTCNA: познания по TCP/IP*.

Модул 1: Introduction
Модул 2: DHCP
Модул 3: Bridging
Модул 4: Routing
Модул 5: Wireless
Модул 6: Firewall
Модул 7: QoS
Модул 8: Tunnels
Модул 9: Misc

Цена: 700 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни обучения преди курс MTCNA


Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.


MikroTik Certified Switching Engineer (MTCSWE) курс обхваща разширените функции на RouterOS за комутация. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD.
Предварителни изисквания за курс MTCSWE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCSWE)*.


Съдържание на курс MTCSWE:
Модул 1: Introduction
Модул 2: MTU
Модул 3: VLAN
Модул 4: Spanning Tree Protocol
Модул 5: Link Aggregation
Модул 6: Port Isolation
Модул 7: QoS
Модул 8: Layer 2 Security
Модул 9: PoE
Модул 10: Tools
Модул 11: SwOS

Цена: 800 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCSWE

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.

 

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) курс обхваща разширените функции на RouterOS за статична и динамична маршрутизация. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. Успешно MTCRE сертифициране се изисква за полагане на изпит за MTCINE. 
Предварителни изисквания за курс MTCRE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCRE)*. 

Съдържание на курс MTCRE
Модул 1: Static Routing 
Модул 2: Point to point addressing 
Модул 3: VPN 
Модул 4: OSPF 

Цена: 700 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCRE

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.


MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) курс обхваща процеси и протоколи за маршрутизация oт най-висок клас в RouterOS. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD, както и BGP конфигурация на съществуващ Mikrotik рутер в интернет (~ 790 000 маршрута). 
Предварителни изисквания за курс MTCINE: ниво на знания MTCRE (MTCNA и MTCRE сертификати за полагане на изпит за MTCINE). 

Съдържание на курс MTCINE
Модул 1: BGP 
Модул 2: MPLS 
Модул 3: Traffic Engineering

Цена: 800 лв. + ДДС (при обучение в група)

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.


MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) курс обхваща разширените функции на RouterOS за безжични мрежи. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. 
Предварителни изисквания за курс MTCWE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCWE)*. 

Съдържание на курс MTCWE
Модул 1: Wireless Installations 
Модул 2: Wireless Standard 
Модул 3: Wireless Tools 
Модул 4: Wireless Troubleshooting 
Модул 5: Wireless Advanced Settings 
Модул 6: 802.11n 
Модул 7: Wireless Security 
Модул 8: WDS and MESH 
Модул 9: Wireless Bridging 
Модул 10: Nstreme Protocol 
Модул 11: Nv2 Protocol 

Цена: 700 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCWE


Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.


MikroTik Certified Enterprise Wireless Engineer (MTCEWE) курс обхваща функциите на RouterOS за корпоративни безжични мрежи. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD.
Предварителни изисквания за курс MTCEWE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCEWE)*.


Съдържание на курс MTCEWE:
Модул 1: Wireless Introduction
Модул 2: RF Wireless Characteristics
Модул 3: Wireless Standards
Модул 4: Country/Regulatory Domain Settings in CAPsMAN
Модул 5: Non CAPsMAN Wireless Modes
Модул 6: Wireless Security
Модул 7: Wireless Troubleshooting
Модул 8: Wireless Surveys
Модул 9: CAPsMAN v2

Цена: 700 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCEWE

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.


MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) курс обхваща разширените функции на RouterOS firewall и QoS функции. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD.

Предварителни изисквания за курс MTCTCE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCTCE)*. 

Съдържание на курс MTCTCE
Модул 1: Packet flow diagram 
Модул 2: Firewall filter/nat/mangle 
Модул 3: Quality of Service 
Модул 4: DNS client/cache 
Модул 5: DHCP client/relay/server 
Модул 6: Web Proxy 

Цена: 700 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCTCE

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) курс обхваща разширените функции на RouterOS за VPN, HotSpot и RADIUS. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. Предварителни изисквания за курс MTCUME: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCUME)*. 

Съдържание на курс MTCUME: 
Модул 1: PPP 
Модул 2: PPTP/L2TP 
Модул 3: PPPoE 
Модул 4: PPP Bridging 
Модул 5: IPSec 
Модул 6: HotSpot 
Модул 7: RADIUS 

Цена: 700 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCUME

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.MikroTik Certified Security Engineer (MTCSE) курс обхваща различни мерки за сигурност, подходящи за имплементиране във всяка мрежа. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD.
Предварителни изисквания за курс MTCSE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCSE)*.


Съдържание на курс MTCSE:
Модул 1: Introduction
Модул 2: Firewall
Модул 3: OSI Layer Attacks
Модул 4: Cryptography
Модул 5: Securing the Router
Модул 6: Secure Tunnels

Цена: 700 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCSE

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.


MikroTik Certified IPv6 Engineer (MTCIPv6E) курс обхваща общ преглед на IPv6 и имплементиране на IPv6 с RouterOS. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. 
Предварителни изисквания за курс MTCIPv6E: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCIPv6E)*.

Съдържание на курс MTCIPv6E:
Модул 1: Въведение в IPv6
Модул 2: IPv6 протокол
Модул 3: IPv6 пакет
Модул 4: IPv6 сигурност
Модул 5: Преходни механизми
Модул 6: Оперативна съвместимост

Цена: 600 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCIPv6E


Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.