MikroTik обучения


MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) курс обхваща основните функции на RouterOS в жични и безжични мрежи. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. Успешно MTCNA сертифициране се изисква за полагане на изпит за инженерните нива.
Предварителни изисквания за курс MTCNA: познания по TCP/IP*.

Модул 1: Introduction
Модул 2: DHCP
Модул 3: Bridging
Модул 4: Routing
Модул 5: Wireless
Модул 6: Firewall
Модул 7: QoS
Модул 8: Tunnels
Модул 9: Misc

Цена: 600 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни обучения преди курс MTCNA


Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) курс обхваща разширените функции на RouterOS за безжични мрежи. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. 
Предварителни изисквания за курс MTCWE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCWE)*. 

Съдържание на курс MTCWE
Модул 1: Wireless Installations 
Модул 2: Wireless Standard 
Модул 3: Wireless Tools 
Модул 4: Wireless Troubleshooting 
Модул 5: Wireless Advanced Settings 
Модул 6: 802.11n 
Модул 7: Wireless Security 
Модул 8: WDS and MESH 
Модул 9: Wireless Bridging 
Модул 10: Nstreme Protocol 
Модул 11: Nv2 Protocol 

Цена: 600 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCWE


Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) курс обхваща разширените функции на RouterOS за статична и динамична маршрутизация. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. Успешно MTCRE сертифициране се изисква за полагане на изпит за MTCINE. 
Предварителни изисквания за курс MTCRE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCRE)*. 

Съдържание на курс MTCRE
Модул 1: Static Routing 
Модул 2: Point to point addressing 
Модул 3: VPN 
Модул 4: OSPF 

Цена: 600 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCRE

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) курс обхваща разширените функции на RouterOS firewall и QoS функции. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD.
Предварителни изисквания за курс MTCTCE: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCTCE)*. 

Съдържание на курс MTCTCE
Модул 1: Packet flow diagram 
Модул 2: Firewall filter/nat/mangle 
Модул 3: Quality of Service 
Модул 4: DNS client/cache 
Модул 5: DHCP client/relay/server 
Модул 6: Web Proxy 

Цена: 600 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCTCE

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.
MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) курс обхваща разширените функции на RouterOS за VPN, HotSpot и RADIUS. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. 
Предварителни изисквания за курс MTCUME: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCUME)*. 

Съдържание на курс MTCUME: 
Модул 1: PPP 
Модул 2: PPTP/L2TP 
Модул 3: PPPoE 
Модул 4: PPP Bridging 
Модул 5: IPSec 
Модул 6: HotSpot 
Модул 7: RADIUS 

Цена: 600 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCUME

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.
MikroTik Certified IPv6 Engineer (MTCIPv6E) курс обхваща общ преглед на IPv6 и имплементиране на IPv6 с RouterOS. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD. 
Предварителни изисквания за курс MTCIPv6E: ниво на знания MTCNA (MTCNA сертификат за полагане на изпит за MTCIPv6E)*.

Съдържание на курс MTCIPv6E:
Модул 1: Въведение в IPv6
Модул 2: IPv6 протокол
Модул 3: IPv6 пакет
Модул 4: IPv6 сигурност
Модул 5: Преходни механизми
Модул 6: Оперативна съвместимост

Цена: 500 лв. + ДДС (при обучение в група)

* По заявка могат да бъдат организирани допълнителни MTCNA обучения преди курс MTCIPv6E


Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.MikroTik Certified Inter-networking Engineer (MTCINE) курс обхваща процеси и протоколи за маршрутизация oт най-висок клас в RouterOS. Включени са много практически упражнения с RouterBOARD, както и BGP конфигурация на съществуващ Mikrotik рутер в интернет (~ 640 000 маршрута). 
Предварителни изисквания за курс MTCINE: ниво на знания MTCRE (MTCNA и MTCRE сертификати за полагане на изпит за MTCINE). 

Съдържание на курс MTCINE
Модул 1: BGP 
Модул 2: MPLS 
Модул 3: Traffic Engineering

Цена: 700 лв. + ДДС (при обучение в група)

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.