UBIQUITI обучения


Ubiquiti Broadband Wireless Specialist (UBWS) е присъствено airMAX обучение, водено от инструктор, предназначено да осигури практически познания и първоначална сертификация. Запознайте се с мощните безжични устройства на Ubiquiti, научете се да правите безжични връзки и придобийте практически опит в клас под ръководството на инструктора.

Съдържание на курс UBWS:

The Ubiquiti Network:
- WISP Past & Present
- Service Providers

Point-to-Point Links:
- Radios & Antennas
- Ubiquiti airOS
- Wireless Settings
- Link Planning
- Link Characteristics

Point-to-MultiPoint Links:
- airMAX TDMA Protocol
- Best Practices for PtMP Network

Цена: 400 лв. + ДДС (при обучение в група)

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.Ubiquiti Broadband Wireless Admin (UBWA) е присъствено airMAX обучение, водено от инструктор, предназначено да осигури изучаване на теория и технически похвати при безжичните мрежи. Обучението е подсилено с лабораторни упражнения, прилагащи теорията в примери от реалния свят.

Съдържание на курс UBWA:

RF Theory:
- Frequency vs. Propagation
- Unlicensed Bands
- OFDM Spectral Masks
- Licensed Frequencies
- Decibels in RF Systems
- Free Space Path Loss
- EIRP
- Line of Sight & Fresnel Zones
- Link Power Budgets
- Fade Margin

Radio Operation:
- Standard RF Circuit
- Carrier Signals
- Radio Sensitivity
- Radio Selectivity
- Signal, Noise & Interference
- Chains, Data Rates & MIMO
- Thermal Noise
- Channel Flexing
- airPrism Technology
- Modulation, EVM & Data Rates

Antenna Theory:
- What is Gain?
- Isotropic Radiators
- Antenna Function
- Gain, Efficiency & VSWR
- Gain, Surface Area & Directivity
- Polar Plots
- MIMO, Polarization & XPD
- Types of Antennas
- Antenna Alignment
- Downtilt, Lobes & Nulls

Ubiquiti Service Providers:
- TDMA & airMAX Protocol
- 802.11, CSMA/CA & Indoor
- Problem of Hidden Node
- airMAX-AC, airOS-6 & -8
- Traffic Shaping & Burst
- Scalability vs. Performance
- Security & VLANs
- airFiber Technology & Protocols
- airOS Tools & Redudancy
- Bridged vs. Routed ISP

Цена: 750 лв. + ДДС (при обучение в група)

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.Ubiquiti Broadband Routing & Switching Specialist (UBRSS) е присъствено обучение, водено от инструктор, предназначено да осигури познания за основните протоколи и технологии, използвани в съвременните мрежи на Интернет доставчиците. Учебният план съдържа реални примери, както и практически лабораторни упражнения с оборудване EdgeMAX, за подобряване учебния процес.

Съдържание на курс UBRSS:

Device Management:
- Configure Lab Equipment
- EdgeMAX Product Family

IPv4 & Subnetting:
- Addressing Basics
- Subnetting
- VLSM for Providers
- Summarization

Network Design:
- OSI Model & Encapsulation
- Network Topology Foundations
- Network Interfaces
- The Local Network
- Network Communication
- The Wide Area Network

Routing:
- Routing Tables
- Static Routing Protocols
- Dynamic Routing Protocols

Services & Security:
- DHCP
- DNS
- NAT
- Firewalls
- Tunnels & VPN

Appendices:
- IPv6 Intro
- EdgeOS Commands
- Addressing & Routing Tables

Цена: 750 лв. + ДДС (при обучение в група)

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.Ubiquiti Broadband Routing & Switching Admin (UBRSA) е присъствено EdgeMAX обучение, водено от инструктор. Този курс е предназначен за професионалисти от бранша на Интернет доставчиците, които желаят подобряване на познанията си относно използването на EdgeMAX продуктите в съвременните мрежи. Лабораторните упражнения в този курс са предназначени да наподобяват реални сценарии при Интернет доставчици,  включващи STP, VLAN-и, OSPF/BGP/политики за маршрутизация, както и приложения на защитната стена.

Съдържание на курс UBRSA:

Virtual LANs
Advanced L2 Studies
Policy-Based Routing
BGP Operation
Multi-Area OSPF

Цена: 850 лв. + ДДС (при обучение в група)

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.UniFi Network Specialist (UNS) е присъствено обучение, водено от инструктор, предназначено да осигури базови познания относно UniFi платформата, с акцент върху администриране на сървъра, както и управление на устройства, сайтове и мрежа. Практическите упражнения затвърждават познанията относно добрите практики, техниките за управление на отдалечени устройства, както и примери за използване на вградения Hotspot портал.

Съдържание на курс UNS:

- Intro to UniFi Controller
- Server Administration
- UniFi Device Management
- Basic Site & Network Design
- Guest Portal & Hotspot Manager


Цена: 400 лв. + ДДС (при обучение в група)

Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено. Ubiquiti Enterprise Wireless Admin (UEWA) е присъствено UniFi обучение, водено от инструктор, предназначено да осигури познания във всички аспекти на сложните безжични проекти. Фокусирайки се върху UniFi контролера, научете се да конфигурирате и въвеждате в експлоатация UniFi точки за достъп в корпоративни мрежи. Други UniFi мрежови устройства (Gateway, Switch-ове и т.н.) също ще бъдат разгледани.

Съдържание на курс UEWA:

WLAN Fundamentals:
- Unlicensed Radio Spectrum
- Channel Operation
- Regulatory Domains
- WLAN Standards
- Wireless Access Methods
- Network Equipment

WLAN Planning:
- Wireless Technology
- Coverage & Channels
- TX Power
- Antenna Gain
- Channel Availability
- Signals vs. Noise
- Airtime, Capacity & Density
- Mixed Networks

Deployment:
- Site Surveys
- Overlap
- Wiring & PoE
- Benchmarking

Basic Adoption & Configuration:
- Multi-Site
- Layer-2 Adoption
- WLAN Groups
- SSID, Security & VLANs
- Analytics

Advanced Adoption & Guests:
- Cloud Hosting
- Layer-3 Adoption
- Discovery, SSH, DNS & DHCP
- Minimum RSSI
- Zero-Handoff Roaming
- Guest Portal
- Access Controls
- Customization

Цена: 750 лв. + ДДС (при обучение в група)

Въпреки, че не е предварително изискване за този курс, препоръчително е да сте преминали Ubiquiti Broadband Routing & Switching Specialist (UBRSS) обучението, което осигурява основните знания за всяка мрежа, включително IP адресиране и подмрежи.
Оборудване: Донесете вашия лаптоп с Ethernet порт. Всичко останало, необходимо за обучението, ще бъде осигурено.